+
 1. 2016

  -Hak, Durk & Lammert Gosse Jansma, Godsdienstsociologie: een cumulatief overzicht, in: Religie & samenleving 11/3, 333-366;

  -‘In gesprek met: Jan Jonkers’, in: Religie & samenleving 11/1, 66-72;

  -bespreking Dam, Peter van, James Kennedy & Friso Wielinga (red.) (2014), Achter de zuilen: Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press, in: Religie & samenleving 11/1, 73-75;

  -bespreking Cuilenburg, Paula, en Jan van (2015), De jeugd vloog uit: Hoe babyboomers het gereformeerde nest verlieten, Budel: Uitgeverij Damon, in: Religie & samenleving 11/1, 72-73.

   

  2015

  -Hak, Durk, Erik Sengers, Kees de Groot, Lammert Gosse Jansma (red.), Moslims in Nederland: De sociale werkelijkheid van de islam. Themanummer Religie & samenleving nav. het R&S-symposium Allah in Nederland, Catharijneconvent Utrecht, 5 juni 2015;

  -‘In gesprek met: Egbert Ribberink’, in: Religie & samenleving 10/1, 63-67;

  -bespreking Kamphuis, Lammert (red.) (2014), Vrijgemaakt? Dertigers over het leven in een gereformeerde zuil, Utrecht: Uitgeverij Kok; Snoek, Hans (2015), Van huis uit protestant: Hoe de leer verdampte en het geloof veranderde, Utrecht: Uitgeverij Kok, in: Religie & samenleving 10/3, 285-288;

  -Hak, Durk & Lammert Gosse Jansma, ‘The end of times and the Ephraim Society: Recruitment, failing prophecy, and its aftermath’, in: Hoppál, Bulcsú K. (2015; ed.), Theories and Trends in Religions and in the Study of Religion. Budapest: L'Harmattan, 149-168.

 2. 2014

  -Groot, Kees de, Durk Hak, Lammert Gosse Jansma & Erik Sengers (red.), Hemelbestormers: Radicaliteit, religie en samenleving, Themanummer Religie & Samenleving 9/1 nav. R&S -symposium, Catharijneconvent Utrecht, 6 juni 2014;

  -Jansma, Lammert Gosse, Durk Hak & Martijn de Koning, ‘Onderzoekers te velde: zien en gezien worden: Een reactie’, in: KWALON, 54/1 60-64;

  -Hak, Durk, & Lammert Gosse Jansma, ‘La sociologíe de la religion’, http://www.sagepub.net/isa/admin/viewPDF.aspx?&art=Religion(Fr).pdf

  -Hak, Durk & Lammert Gosse Jansma, ‘The end of times and the Ephraim Society: Recruitment, failing prophecy, and its aftermath’, in: Hoppal (ed.), Budapest:  

  -‘In gesprek met: dr Monique van Dijk- Groeneboer’, in: Religie & samenleving 9/2,148-152;

  -bespreking Dekker, Gerard (2013), Dat Koninkrijk, verwachten we dat nog? Over de ontwikkeling van de samenleving en de houding van het christendom daar tegenover, Zoetermeer: Uitgeverij Meinema; Bijsterveld, Sophie van & Richard Steenvoorde (red.) (2013), 200 jaar Koninkrijk: Religie, staat en samenleving, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers; Harinck, George & Paul van Trigt (red.) (2013), ‘In de vergifkast’? Protestantse organisaties tussen kerk en wereld. Nieuw licht op het protestantisme in de jaren 1950, Zoetermeer: Meinema, (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme na 1800, jrg. 21), in Religie & samenleving 9/2 153-157;

  -bespreking Usunier, Jean-Claude & Jörg Stolz (eds) (2014), Religions as brands: New perspectives on the marketization of religion and spirituality, Farnham: Ashgate Publishing Ltd, in Religie & samenleving 9/3, 245-247.

 3. 2013

  -Hak, Durk, & Lammert Gosse Jansma, ‘Sociología de la religión’, (Isa-Sociopedia), http://www.sagepub.net/isa/admin/viewPDF.aspx?&art=Sociology%20of%20Religion%20-%20Spanish.pdf

  -Hak, Durk, & Lammert Gosse Jansma, ‘Sociology of religion’, http://www.isa-sociology.org/publ/sociopedia-isa/sociopedia-isa-access.htm

  http://www.sagepub.net/isa/admin/viewPDF.aspx?&art=Sociology%20of%20Religion.pdf;

  - ‘In gesprek met: Teus van de Lagemaat’, in: Religie & samenleving 8/3, 411-415;

  -bespreking Sengupta, Parna (2011), Pedagogy and religion. Missionary education and the fashioning of Hindus and Muslims in Bengal. West Sussex: John Wiley & Sons Limited, in: Paedagogica Historica:  

  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00309230.2013.803692.

  -bespreking Omtzigt, P.H., M.K. Tozman & Tyndall (eds; 2012), The slow disappearance of the Syriacs from Turkey and of the grounds of the Mor Gabriel Monastery, Münster: LIT Verlag, in: Religie & samenleving 8/2, 338-340;

  -bespreking Dekker, Gerard (2013), De doorgaande revolutie. De ontwikkeling van de gereformeerde kerken in perspectief, Barneveld: Uitgeverij Vuurbaak; Lieburg, Fred van (2012), Jeugdwerk met een watermerk. De hervormd-gerefor­meerde jeugdbeweging 1910 – 2110, Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum; Schuman, Niek (2012), Mijn jaren van geloven. Voorgoed verleden, blijvend visioen, Zoetermeer: Meinema; Vries, Huib de (2012), Eredienst aan huis. De verrassende wereld van thuislezers en gezelschapsmensen, Apeldoorn: Uitgeverij De Banier; Zondag. Glossy over geloof & zin (2012), Utrecht: Uitgeverij Kok, in: Religie & samenleving 8/2: 334-338;

 4. 2012

  -Hak, Durk, Lammert Gosse Jansma, Erik Sengers (red.), Godsdienst onder druk. Themanummer Religie & samenleving 7/1, Delft: Eburon;

  -Jansma, Lammert Gosse, Martijn de Koning en Durk Hak (red.), Veldwerk: Strategie en ethiek, Delft: Eburon;

  -Jansma, Lammert Gosse, Durk Hak, Martijn de Koning, ‘Ervaren en ervaren worden. Opstellen over langdurig sociaalwetenschappelijk veldwerk’, in: Jansma, Lammert Gosse, et al. 2012, 7-17;

  -'Lemster bokkingen en hangbazen. Blinde en wakende klippen bij een historisch-antropologisch onderzoek in een maritieme cultuur', in: Jansma, Lammert Gosse, et al. 2012, 81-93;

  -Durk Hak/Rein Nauta ‘In gesprek met: Loek Halman’, in: Religie & samenleving 7/1, 184-189;

  -bespreking Klaver, Miranda (2011), This Is My Desire. A semiotic perspective on Conversion in an Evangelical Seeker Church and Pentecostal Church in the Netherlands, Amsterdam: Pallas publications, Amsterdam University Press, in: Religie & samenleving 7/1, 191-194;

 5. 2011

  - ‘Waarom in Nederland een autochtoon eerder moslim wordt dan een moslim christen. De sociaal-culturele context, in: Groepen: Tijdschrift voor groepsdynamica en Groepspsychotherapie 6/2, 39-49;

  - Durk Hak/Rein Nauta, ‘In gesprek met: Jan Sloot’, in: Religie & samenleving 6/2, 240-245;

  - bespreking Gooren, Henri (2010), Religious conversion and disaffiliation. Tracing patterns of change in faith practices, New York: Palgrave Macmillan, in: Religie & samenleving 6/2, 249-251.

 6. 2010

  -‘Nieuw-religieuzen: “ik ben een God in’t diepst van mijn gedachten”’, in: Kroesen, Justin, Yme Kuiper, en Pieter Nanninga (red.), Religie en cultuur in hedendaags Nederland, 132-138. Assen: Koninklijke Van Gorcum;

  -Durk Hak/Lammert Gosse Jansma, ‘Het einde der tijden en het Efraïm Genootschap’, in: Religie & samenleving 5/1, 21-54;

  -Bodem, godsdienstigheid en strijdlust in Twente en Enschede, in:

  -Durk Hak/Rein Nauta, ‘In gesprek met: Lammert Gosse Jansma’, in: Religie & samenleving 5/3, 250-253;

  -bespreking La Fontaine, Jean (ed.). 2009. The Devil's Children. From spirit possession to witchcraft: New allegations that affect children. Farnham: Ashgate Publishing Ltd., in: Religie & samenleving 5/1, 84-86;

  -bespreking Bremmer, Jan N. 2010. The rise of Christianity through the eyes of Gibbon, Harnack and Rodney Stark. Groningen: Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap RUG, in: Religie & samenleving 5/2: 178-180;

  -bespreking Exalto, John & Fred van Lieburg (red.). 2009. Spoken op het kerkhof. Verkenningen van protestantse vertelkunst. (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme na 1800, jrg. 17). Zoetermeer: Meinema, in: Religie & samenleving 5/3, 265-267.

 7. 2009

  -‘Scientology en andere sektes’, op www. protestant.nl; http://www.protestant.nl/themas/spiritualiteit/scientology-en-andere-sektes-durk-hak-2009;

  -‘Priesters, predikers en profeten. Vreemde vogels?’, in: Rein Nauta (red.), Vreemd! Varianten van verscheidenheid en verschil in godsdienst en kerk, 119 -136. Nijmegen: Valkhof Pers;

  -‘Een blik in het hart van diverse traditionele kerkelijke stromingen’, in: Beunder, Pieter, Willem Lock, Robert van Putten, en Gert Weerheim (red.), Postmodern gereformeerd. Naar een visie op christen-zijn in de hedendaagse belevingscultuur, 73-85. Amsterdam: Buijten en Schipperheijn;

  -‘De gebroken wereld van Urk’, in De Morgen (België), 25/11; http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1033597/2009/11/25/De-gebroken-wereld-van-Urk.dhtml;

  -bespreking Schuyt, Kees. 2008. Waar is de gemeenschap gebleven? Negende J.H. van Oosbreelezing. Delft: Eburon, in: Religie & samenleving 4/2, 169-70;

  -bespreking Moor, Nienke. Explaining worldwide religious diversity. The relationship between subsistence technologies and ideas about the unknown in pre-industrial and (post-)industrial societies. 2009. Diss. Radboud Universiteit Nijmegen, in: Religie & samenleving 4/3, 252-254.

 8. 2008

  -‘Trends in het (Nederlandse) christendom vanuit een lange termijn perspectief’, in: Blind! nr 16; op: http://www.ziedaar.nl/article.php?id=312;

  -‘Eindtijdverwachtingen’, op Protestant.nl; http://www.protestant.nl/tags/eindtijdbewegingen;

  -‘Religie: ervaringen en rijkdom?’, in: SPO –bulletin 12, 4-5;

  -bespreking Lieburg, Fred van (red.). 2007. Refogeschiedenis in perspectief. Opstellen over de bevindelijke traditie. Heerenveen: Groen, in: Religie & samenleving 3/2, 143-145.

  -bespreking Brouwer, Rein, Kees de Groot, Henk de Roest, Erik Sengers, en Sake Stoppels. 2007. Levend lichaam. Dynamiek van christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland. Kampen: Uitgeverij Kok, in: Religie & samenleving 3/3, 220-221.

 9. 2007

  -‘De Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, en het verval van het narcisme van de kleine verschillen’, in: Religie & samenleving 2/3 199-213;

  -‘Het Efraïm Genootschap, welzijn en rationele keuze’, in: Groepen. Tijdschrift voor groepsdynamica & groepstherapie 2/jubileumnr, 28-42;

  -‘Stark and Finke or Durkheim on conversion and (re-)affiliation. An outline of a structural functionalist rebuttal to Stark and Finke’, in: Social Compass 54/2, 295-313;

  -‘Local knowledge and paradigms. Protestant church fusions and ruptures at the Dutch former island of Urk since 2004’, in:Ophem, J.A.C van, andC.H.A. Verhaar (eds.), On the mysteries of research. Essays in various fields of humaniora, 233-248. Ljouwert: Fryske Akademy;

  -bespreking Franzmann, Manuel, Christel Gärtner, Nicole Köck (Hrsg.). 2006. Religiosität in der säkularisierten Welt. Theoretische und empirische Beiträge zur Säkularisierungsdebatte in der Religionssoziologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, in: Religie & samenleving 2/3, 229-230;

  -bespreking Hoogerwerf, Andries. 2007 De toekomst van het christendom. Van instituut naar beweging. Budel: Uitgeverij Damon. Hans en Peter Leeflang, Hoort het ritselen van de nieuwe dag. Geloven in de toekomst. (Achtste J.H. van Oosbreelezing). Delft: Uitgeverij Eburon, in; Religie & samenleving 2/2, 150-152;

  -bespreking Velde te, Mees, en Hans Werkman (red.). 2007. Vrijgemaakte Vreemdelingen. Visies uit de vroege jaren van het gereformeerd-vrijgemaakte leven (1944-1960) op kerk, staat, maatschappij, cultuur, gezin. Barneveld: Uitgeverij de Vuurbaak,in: Religie & samenleving 2/2, 152-154.

  -bespreking Gerard Dekker. Van het centrum naar de marge. De ontwikkeling van de christelijke godsdienst in Nederland. 2006. Kampen: Kok, in: Religie en samenleving 2/1, 71-72;

  -bespreking André Droogers. 2006. Het gedwongen huwelijk tussen Vrouwe Religie en Heer Macht. Amsterdam: Vrije Universiteit (afscheidsrede); Playful religion. Challenges for the study of religion. Essays by André Droogers and Peter B. Clarcke, Grace Davie, Sydney M. Greenfield, Peter Versteeg. Edited by Anton van Harskamp, Miranda Klaver, Johan Roeland, Peter Versteeg. 2006. Delft: Eburon, in: Religie & samenleving 2/1, 72-74.

 10. 2006

  -‘Nederlandse godsdienst- en kerkgeschiedenis. Over hoofdvragen en over Urk’, in: Tijdschrift Nederlandse kerkgeschiedenis 9/4, 129-135;

  -‘Het evangelikalisme als de toekomst van een ‘illusie’? Een evolutionistisch perspectief’, in: Religie en samenleving 1/2, 95-109;

  -‘Conversion as a process of rational choice. An evaluation of the Stark-Finke –model on (re-)affiliation’, in: Bremmer J.N., W.J. van Bekkum, and A.L. Molendijk (eds). Paradigms, Poetics and Politics of Conversion (Groningen Studies in Cultural Change, 19), 13-24. Leuven: Peeters;

  -‘Johan Maasbach’ (1918 – 1997), in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het protestantisme dl 6. Kampen: J.H. Kok;

  -‘H. W. Meihuizen (1906 - 1983)’, in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het protestantisme dl 6. Kampen: J.H. Kok;

  -‘Louwrens Voorthuyzen/Lou de Palingboer (1898 – 1968)’, in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het protestantisme dl 6. Kampen: J.H. Kok;

  -bespreking van Jan N. Bremmer, Van zendelingen, zuilen en zapreligie. Tweehonderd jaar godsdienst in Nederland en Het Apostolisch Genootschap. (Zevende J.H. van Oosbreelezing). Delft: Uitgeverij Eburon; Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis. Hilversum: Uitgeverij Verloren; Herman J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis. Kampen: Uitgeverij Kok; Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het protestantisme deel 6. Kampen: Uitgeverij Kok, in: Religie en samenleving 1/3, 181-184.

 11. 2003

  -‘Gebedsgenezing en de christelijke kerken. Magie en religie in een onttoverde wereld’, in: Sociale wetenschap 03, 36-53;

  -Durk Hak/L.G. Jansma, ‘Genezing door de geest als maatschappelijke en sociaal wetenschappelijk thema’, in: Sociale wetenschap 03, 04-12;

  -Durk Hak/L.G. Jansma ,Over voortgang en vooruitgang in de godsdienstsociologie en -antropologie. Een uitleiding, in: Sociale wetenschap 03, 98-100;

  -Durk Hak/L.G. Jansma, redactie themanummer Sociale Wetenschappen 03 over genezing door de geest.

 12. 2001

  -‘Versaülung innerhalb der niederländischen Gesellschaft’, pp. 63-76 in: Gebhard Moldenhauer/Jan Vis (Hrsg.), Die Niederlande und Deutschland. Einander kennen und verstehen. Münster: Waxmann Verlag; http://books.google.com/books?id=Vm_h-NPz1T8C&printsec=frontcover&dq=moldenhauer+vis&cd=1#v=onepage&q=&f=false;

  -‘Fedde Schurer’, pp. 456 - 458 in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het protestantisme dl 5. Kampen: J.H. Kok;

  -Houtworm knaagt verder, ook met veel priesters. Katholiek en protestant, in: Trouw 07 juli;

  -Persoonlijk eigenbelang, in: De Aangever. Korpsblad regiopolitie Groningen 07 juli;

  -bespreking Jan B.G. Jonkers, De gelovige gemeente. Een godsdienstsociologische beschrijving van het geloofsleven in drie plaatselijke gereformeerde kerken, en Jan B.G. Jonkers (red.), Theologie achteraf. Theologisch commen­taar op het onderzoek ‘de gelovige gemeente’, in: Sociologische Gids; 48/2, pp. 212-214;

  -bespreking Patrick Dassen, De onttovering van de wereld. Max Weber en het probleem van de moderniteit in Duitsland 1890- 1920, in Sociologische Gids 48/3 320-322;

  -Volkenkundigen blijven verzamelaars van vlinders, bespreking van Ton Dekker, Herman Roodenburg en Gerard Rooijakkers, Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie. Nijmegen/Amsterdam: SUN/Meertens Instituut, en Rob van Ginkel, Volkscultuur als valkuil. Over antropologie, volkskunde en cultuurpoli­tiek. Amsterdam: Het Spinhuis, in: Trouw 27 januari;

  -Levensschetsen van arbeidersleiders, bespreking van Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland dl 8. Onder redactie van P.J. Meertens, Mies Campfens, Ger Harmsen, Jannes Houkes, Albert F. Mellink, Bob Reinalda en Johanna M. Welcker. Amsterdam: Stichting beheer IISG, in: : Trouw 07 april;

  -Weber, Schumpeter en Mannheim wisten het al’, bespreking Hans Blokland, Een rehabilitatie van de politiek en haar politieke gevolgen: Weber, Mannheim en Schumpeter. Amsterdam: Boom, in: Trouw 08 september.

 13. 2000

  -Intermezzo. Verzuiling aan den lijve, pp. 65-67 in: Jan Vis/ Gebhard Moldenhauer (red.), Nederland en Duitsland. Elkaar kennen en begrijpen. Assen/Maastricht: Van Gorcum; http://books.google.com/books?id=iZIvowRzzCgC&pg=PP1&dq=moldenhauer+vis&cd=2#v=onepage&q=&f=false;

  -Verzuiling in de Nederlandse samenleving, pp. 67-82 in: Jan Vis/ Gebhard Moldenhauer (red.), Nederland en Duitsland. Elkaar kennen en begrijpen. Assen/Maastricht: Van Gorcum;

  -Lammert Gosse Jansma/Durk Hak (red.), Maar nog is het einde niet. Chiliastische stromingen en bewegingen bij het aanbreken van een nieuw millennium. Amsterdam University Press; http://books.google.com/books?id=iC2u8XoiYG0C&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false;

  -Lammert Gosse Jansma/Durk Hak, Inleiding, pp. 7-15 in: Jansma/Hak (red.; 2000);

  -L.G. Jansma, D. Hak en E.G. Hoekstra, Jehovah’s Getuigen en hun eindtijdverwachtingen, pp. 139-149 in: Jansma/Hak (red.);

  -Norman Cohns opvattingen over millennisme toegepast op de nieuwe syncretistsich millennistische bewegingen AUM Shinrikyo (Aleph), Maria Devi Khristos en Chen Tao, pp. 163-177 in: Jansma/Hak (red.);

  -De messias der arbeiders: Domela Nieuwenhuis (1846-1919), pp. 44-47 in: Oude goden. Nieuwe goden. Deventer: Ankh Hermes;

  -Fedde Schurer (1998 – 1968). Zoektocht naar het verloren paradijs, pp. 36-38, in: Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur 6/2;

  -De onttovering is niet te stuiten. Inhoud van godsdienst is veranderd’, in: Nieuwsblad van het Noorden 01 januari;

  -Weber aanvaardde geen nieuwe goden, bespreking Patrick Dassen, De onttovering van de wereld. Max Weber en het probleem van de moderniteit in Duitsland 1890- 1920, in: Trouw 12 februari;

  -Stereoptiepe beeld van textielbaronnen klopt niet, bespreking B.J. van Spaendonck, In de wol geverfd. De Tilburgse wollenstoffenindustrie vanuit de optiek van een lokale ondernemersvereniging (1896-1940), in: Trouw 01 juli;

  -Een moderne ontdekkingsreiziger in Nieuw Guinea, bespreking Tim Flannery, Gooi weg die been. Een avontuur in Nieuw Guinea, in: Trouw 26 augusutus;

  -Vrouwen in de wetenschap hinderen elkaars carriere, bespreking Greta Noordenbos, Vrouwen in de Academies van Wetenschappen, in: Trouw 02 september;

  -Een niet te beheersen drang tot publiceren, bespreking Thijl Sunier, Jan Willem Duyvendak, Sawitri Saharso en Fridus Steijlen (red.), Emancipatie en subcultuur. Sociale bewegingen in Belgie en Nederland, in: Trouw 28 oktober.

 14. 1999

  -Popper tegen de Ratelbanden in de wetenschap, Trouw 24-07;

  -bespreking Ruben Konig, Ruben (1997), Christelijke religie en antisemitisme in Nederland 1990. Een sociaal-wetenschappelijk onderzoek, in: Sociologische Gids 98/6, 444 - 445;

  -bespreking Te Grotenhuis, Manfred (1999), Onkerkelijkheid: oorzaken en gevolgen, in: Sociale Wetenschappen 99/3, 58-60;

  -Onkerkelijkheid komt niet alleen met de jaren, bespreking Te Grotenhuis, Manfred (1999) Onkerkelijkheid: oorzaken en gevolgen, in: Trouw 26 maart;

  -Ook in Brazilië geldt nog steeds: ‘hoe witter, hoe beter’, bespreking van Marieke Milder en Francio Guadeloupe. Dansen om te leven. Over Afro-Braziliaanse cultuur en spiritualiteit, Trouw 12 juni;

  -Economen moe­ten beter luisteren naar sociologen, bespreking van Ruud Stokvis, Concurrentie en beschaving. Ondernemingen en het commercieel beschavingsproces, Trouw 19 juni;

  -Rigoberta kreeg haar Nobelprijs tegen heel hoge kosten, bespreking Rigoberta Menchu, Rigoberta. Kleindochter van de Maya's, Trouw 23 oktober;

  -Mythe van Inanna populair onder aanhangers van new age, bespreking Marijke Baken, De weg van Inanna. Het vrouwelijk spoor, Trouw 20 november;

  -Missionaris in Nieuw Guinea: nivea in plaats van heilige olie, bespreking Joop Sierat, Rapadaba. Mensen aan de Wisselmeren, Irian Jaya, Trouw 11 december;

  -Het mysterie van de vuurmakers op Mindanao, Stuart A. Schlegel, Wijsheid uit het regenwoud. Wat we kunnen leren van een levens­wijze die totaal de onze niet is, in: Trouw 18 december.

 15. 1998

  -Adventism, in: William H. Swatos, Jr (ed. ; 1998), Encyclopedia of religion and society. Walnut Creek, Ca: Altamira Press, 6-7; http://www.hirr.hartsem.edu/ency/Adventism.htm

  -Compensators (general and specific compensators), in: William H. Swatos, Jr (ed.; 1998), 112-113; http://www.hirr.hartsem.edu/ency/compensators.htm

  -Deferred gratification, in: William H. Swatos, Jr (ed.; 1998), 129; http://www.hirr.hartsem.edu/ency/deferred.htm

  -Deprivation theory, in: William H. Swatos, Jr (ed.; 1998), 136-137; http://www.hirr.hartsem.edu/ency/deprivation.htmhttp://www.hirr.hartsem.edu/ency/deprivation.htm

  -Geographic mobility, in: William H. Swatos, Jr (ed.; 1998), 206-207; http://www.hirr.hartsem.edu/ency/geographic.htm

  -George C(aspar) Homans (1910 -1989), in: William H. Swatos, Jr (ed.; 1998), 229;

  http://www.hirr.hartsem.edu/ency/homans.htm

  -Investments, in: William H. Swatos, Jr (ed.; 1998), 238; http://www.hirr.hartsem.edu/ency/Investments.htm

  -Rational choice theory, in: William H. Swatos, Jr (ed.; 1998), 402-404; http://www.hirr.hartsem.edu/ency/Rational.htm

  -Social science and religion, in: William H. Swatos, Jr (ed.; 1998), 480-481; http://www.hirr.hartsem.edu/ency/SocialSR.htm

  -redactie themanummer Sociale Wetenschappen 98/2 over ontkerkelijking en godsdienstige waarden;

  -Over oude en nieuwe goden in de godsdienstsociologie: actueel theoretisch -empirisch onderzoek naar traditionele en nieuwe godsdienstigheid in de Nederlandse samenleving, Sociale Wetenschappen 98/2, 1-12;

  -Ellemers, J.E./D.H. Hak, redactie themanummer Sociologische Gids 98/3, Herlevende godsdienstigheid en orthodoxie;

  -Ellemers, J.E./D.H. Hak, Marginaal. Over herlevende godsdienstigheid en orthodoxie, Sociologische Gids 98/3, 134-136;

  -Er is wel onderscheid tussen piskijker en arts, Trouw 21 februari;

  -Twaalfde lustrum sociologie Groningen. Professor doctor Ivan Gadourek (1923), Broerstraat 5/1, 18;

  -Professor doctor Ivan Gadourek: ‘Het belangrijkste is de beantwoording van de onderzoeksvraag, dan pas komt de theorie.’, Facta 3, 28-30;

  -Inheemse Uri Geller repareert de walkman van Natascha Zwaal, bespreking van Natascha Zwaal, Kinderen van de zon. Ontmoetingen met de Mayas, Trouw 01 mei;

  -Maureen is toch een kei van een vrouw, bespreking Lydia Rood, Maureen. Een Surinaamse in Nederland, Trouw 15 mei;

  -Onderaards water zet de woestijn in bloei, bespreking Arita Baayens, Oase Farafra, Trouw 22 mei;

  -Wijfjesstudenten waren welkom in Groningen, bespreking Inge de Wilde, Nieuwe deelgenoten in de wetenschap. Vrouwelijke studenten en docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen 1871 - 1919, Trouw 11 september;

  -Als meisje liet Waris zich graag besnijden, -bespreking Waris Dirie (en Cathleen Miller), Mijn woestijn. Ervaringen van een nomadendochter, topmodel en speciaal VN -ambassadeur, Trouw 16 oktober.

 16. 1997

  -Hak, Durk, en Karin Sanders, Nederlandse sociologie-inleidingen: over hoofdvragen en problemen, Mens en maatschappij 72/4, 387-395;

  -God, Nieuwsblad van het Noorden 24 maart;

  -bespreking Dekker, Gerard (1996), Van roeping naar baan. Arbeid in godsdienstig perspectief, Sociologische Gids 97/4, 344-345;

  -Burité Galdikas kamt en knuffelt orang-oetans, bespreking Galdikas, Biruté M.F. (1996), De spiegel van het paradijs. Mijn jaren bij de orang-oetans, Trouw 21 februari;

  -Antropologen kijken naar Nederland door inlandse bril, bespreking Ginkel, Rob van (1997), Notities over Nederlanders. Antropologische reflecties, Trouw 05 mei;

  -Apen vlooien elkaar omdat ze niet roddelen, bespreking Dunbar, Robin, Vlooien, roddelen en de ontwikkeling van taal, Trouw 16 mei;

  -Overheden vonden Curaçaose onderlijven te beweeglijk, bespreking Rosalia, René V. (1997), Tambú. De legale en kerkelijke repressie van Afro-Curaçoase volksuitingen, Trouw 11juni;

  -Het gegeven paard kijk je niet in de bek, bespreking van Aafke Komter (red.), Het geschenk. Over de verschillende betekenissen van geven, Trouw 13 november;

  -Dangoya ontwikkelt zich tot een vooraanstaand Maasai, bespreking van David Read: Maasai tot in de dood, Trouw 19 december.

 17. 1996

  -Hak, Durk, en Karin Sanders, Kerkvorming en ontkerkelij­king in de negen­tiende eeuw in Friesland, Mens en Maatschappij 96/3, 220-237;

  -Theoriegestuurde verklaringsmodellen in de godsdienstwetenschap en kerksplitsing op Urk, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkge­schiedenis na 1800 45, 51-54;

  -Het godsdienstsociologisch onkerkelijkheidsonderzoek in Nederland 1933 - 1995: Nieuwe antwoorden op oude onderzoeksvragen?, Sociologische Gids 96/6, 394-412;

  -bespreking Stoffels, Hijme (1995), Als een briesende leeuw. Orthodox-protestanten in de slag met de tijdgeest, en Veerman, Marthy P. (1995), Mondig - Bondig - Zondig. Drie stromingen binnen de gerefor­meerde wereld in Nederland, Sociologische Gids 96/4, 293-296;

  -bespreking Veer, Peter van der (1994), Religious nationalism. Hindus and Muslims in India, en Veer, Peter van der (1995; ed.), Nation and migration. The politics of space in South Asian Diaspora, Sociologische Gids 96/4, 299-301;

  -Alweer een antropoloog die lijdt aan de bij-de-itus, bespreking Nigel Barley, Dancing on the grave. Encounters with death, Trouw 23 februari;

  -Arme Nederlanders en Amerikanen die ook niet op rozen zitten, bespreking Henri van Rijn, Armoede. Noodlot of onrecht? Een van de armste gezinnen in Nederland aan het woord, en Lillian B. Rubin, Gezinnen op de armoede grens. De invloed van klasse, ras en sekse op het dagelijks leven, Trouw 01 maart;

  -Godsdienstig en toch gezond zijn is niet onmogelijk, bespreking Rein Nauta, Ik geloof het wel. Godsdienstpsychologische studies over mens en religie, Trouw 13 maart;

  -Nationalisme sinds John Stuart Mill en Ernest Renan, bespreking Stuart Woolf (ed.), Nationalism in Europe, 1815 to the present, Trouw 26 maart;

  -Je wetenschappelijke plicht vervullen en je demon gehoorzamen, bespre­king Max Weber, Wissenschaft als Beruf, Politik als Beruf. Bearbeitet von Joachim Vahland, Trouw 10 mei;

  -Van het weer in Mexico in 1775 tot ontblote bovenlijven, bespreking De vergeten stemmen van Mexico. Een reeks ontmoetingen in de achttiende eeuw. Gearrangeerd en ingeleid door Arij Ouweneel, Trouw 23 augustus;

  -Eenige vragen aan schoolmeesters ruim beantwoord, bespreking P.Th.F.M. Boekholt en J. van der Kooi (red.), Spiegel van Groningen. Over de schoolmeestersrapporten van 1828, Trouw 30 augustus;

  -Geschiedenis van protestantse vroomheid, bespreking A.Th. van Deursen, G.J. Schutte, Geleefd geloven. Geschiedenis van de protestantse vroomheid in Nederland, Trouw 30 september;

  -Alleen in het weekend zingen en dansen de Aboriginals, bespreking Ad Borsboom, De clan van de wilde honing. Spirituele rijkdom van de Aborigi­nes, Trouw 01 november;

 18. 1995

  -Over secularisering, ontkerkelijking en individualisering. Enige uitkomsten van recent godsdienstsociologisch onderzoek in Nederland, Sociologische Gids 95/2, 124 - 139;

  -Sociologie studeren in Groningen. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 12 pp.;

  -Een vreemde cultuur -en dus nooit echt te begrijpen?, bespreking Marshall Sahlins, How ‘natives’ think. About Captain Cook, for example; Trouw 15 december.

 19. 1994

  -Stagnatie in de Nederlandse godsdienstwetenschap 1920 - 1980. De bijdrage van Gerardus van der Leeuw, Fokke Sierk­sma en Theo P. van Baaren aan de godsdienstwe­ten­schap. Amsterdam: Thesis (diss.);

  -Karin Sanders/Durk Hak, Het ver­schil in kerkbe­zoek tussen werkende en niet-werkende vrouwen, Sociologische Gids 94/5, 372 - 387;

  -Ellemers. J.E., D.H. Hak (eindred.), en C.A.M. Ottelé - Kesse­laar (red.)., Risico's in de samenleving. Sociologi­sche opstellen over risico's en onder­wijs, beleid en de gezond­heidszorg;

  -Bespreking Peter te Boekhorst, Peter Burke en Willem Frij­hoff (red.), Cultuur en maatschappij in Nederland 1500 – 1850, Socio­lo­gische Gids 94/4, 313-314;

  -Bespreking Rob van Ginkel, Tussen Scylla en Charybdis. Een etnohistorie van Texels vissersvolk (1813 – 1932, Mens en Maatschappij 69/3, 343-344;

  -Amerikanen aan de telefoon extra religieus, Trouw 17 januari; bespre­king van Peter Ester, Loek Halman en Ruud de Moor (eds), The individuali­zing society. Value change in Europe and North America;

  -Wieg van moderne gezin stond niet in Hollands Gouden Eeuw, Trouw 29 januari; bespreking van Dirk Damsma, Het Hol­landse huisgezin (1560-heden), en: Ton Zwaan (red.), Familie, huwelijk en gezin in West-Europa;

  -Waarom hulp en bewaking vaak niet samen gaan, Trouw 28 maart; bespre­king van Erving Goffman, Gestichten. De sociale situatie van gedetineerden, psychiatri­sche patiënten en ander bewoners van 'totale inrichtingen';

  -Intellectueel' was in het Duits aanvankelijk een scheld­woord, Trouw 10 juli; bespreking van Hübinger, G., und W.J. Mommsen (hrsg.), Intellektuelle im Deutschen Kaiser­reich;

  -De fictie van de natie in een modern Europa, Trouw 26 augustus; bespreking van Henk van Dijk, De modernisering van Europa;

  -Filosooof en antropoloog verheldert nationalisme. Boekbespreking van Erich Gellner, Naties en nationalisme, Trouw 30 december;

  -Boekbespreking Rob van Ginkel, Tussen Scylla en Charyb­dis. Een etnohisto­rie van Texels vissersvolk (1813 – 1932, Mens en Maatschappij 69/3, 343 - 344.

 20. 1993

  -Het ontstaan van het vroege koningschap in Israël: een non-coöperatief spel voor twee spelers. Antropologi­sche Verkenningen 12/1 1993, pp. 20 - 34;

  -De Afscheiding van 1834 in Groningen, Friesland en Dren­the: een proces van innovatie en diffusie, Sociologi­sche Gids 93/3, 224 - 240;

  Voorspellen is gokken met verstand, Trouw 02 januari; bespreking W. Jansen en G.L. van den Wittenboer, Sociale netwerken en hun invloed;

  -Westerse mensbeelden. Niet elke burger calculeert, Trouw 30 januari; bespreking Ruben Gowricharn, Tegen beter weten;

  -De Ander volgens de fotograaf, Trouw 27 maart; bespreking Elizabeth Ed­wards (ed.), Anthropology and photography 1860 - 1920. Yale University Press in associati­on with The Royal Anthropological Institute London;

  -Captain Cook was ook maar een mens, Trouw 29 mei; bespreking Gananath Obeysekere, The apotheosis of Captain;

  -Revolutionair nationalisme bijna voorbij, Trouw 12 juni; bespreking Charles Tilly, European revolutions;

  -In, maar niet vàn de wereld, Trouw 21 augustus 1993; bespreking Lucian Niemey­er/Donald B. Kraybill, Old Order Amish. Their enduring way;

  -Al te simpele kijk op DUW in Groningen, Trouw 24 augus­tus 1993; bespreking Cees Stolk, Slikken of stikken - 1939 - 1955: Werkverschaffing in Groningen;

  -Bespreking G. Dekker, De stille revolutie. De ontwikkeling van de gerefor­meerde kerken in Nederland tussen 1950 en 1990, Socio­logische Gids 1993/5;

  -Hoe Harderwijk langzamerhand verzuild raakte, Trouw 13 november 1993; bespre­king van Dirk Jan Wolffram, Bezwaar­den en verlichten. Verzuiling in een Gelderse provincie­stad. Harderwijk 1850 - 1925;

  -Weber schoot naast de roos. Stelling over protestantse ethiek en kapitalis­me te licht bevonden, Trouw 24 december; bespreking van Hartmut Lehmann & Günther Roth (eds), Weber's protestant ethic. Origins, evidence, con­texts.

 21. 1992

  ‑Kerksplitsing en de verwerving van status in een maritieme cultuur, Sociolo­gische Gids 92/4, 254 ‑ 266;

  ‑Durk Hak en Rudi Wielers (red.), Lang zal hij leven! Opstellen voor Frans Wasseur ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. Groningen: Vakgroep Sociolo­gie;

  ‑Abrahams patrilineage en het double parallel cousin huwe­lijk, in: Hak & Wielers (red; 1992), 105‑110;

  ‑Bond ontstaat bij tekort aan vracht. Bespreking J. Ver­rips, Als het tij verloopt ... Over binnenschippers en hun bonden 1898-1975, Trouw 18 april;

  ‑Ziener naar de rafelrand. Bespreking J.N. Bremmer. Profe­ten, zieners en de macht. In Griekenland, Israel en het Vroegmo­derne, Trouw 30 mei;

  ‑Er was geen kruimel brood. Bepsreking van L.F. van Loo, Arm in Nederland 1815 - 1990, Trouw 20 juni;

  ‑De vonk die niet oversloeg. Bespreking M. Meester, De stilte voor het vuur. Romi in Roemenie, Trouw 01 augustus;

  ‑Gezicht van de macht tot in Atjeh toe. Bespreking van J.N.F.M. a Campo. Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesi­sche archipel 1888 - 1914, Trouw 28 novem­ber;

  ‑‘Waarom zijn niet alle mensen gelijk?’, bespre­king W. Ultee, W. Arts & H.D. Flap, Soci­ologie: vragen, uitspraken en bevin­dingen, Trouw 19 decem­ber.

 22. 1991

  ‑Economic change and religious tradition in a Dutch mariti­me culture: the case of Urk, in: Armin W. Geertz and Jeppe Sinding Jensen (eds), Religion, tradition and rene­wal, pp. 187 ‑ 210;

  ‑Lik op stuk in de loopgraaf, bespreking R. Axelrod, The Evolution of Coop­eration, Trouw 29 februari;

  ‑Culturen komen en culturen gaan, bespreking H.J.M. Claes­sen, Ver­dwe­nen Ko­nink­rij­ken en Ver­loren Be­scha­vin­gen. Op­komst en on­der­gang van de Vroege Staat, Trouw 03 mei;

  ‑De wereld bezien vanuit Amsterdam. Bespreking A. de Swaan, Perron Nederland, Trouw 04 octo­ber;

  ‑Burgerman Mozart wilde hogerop. Bespreking N. Elias, De sociologie van een genie Mozart, Trouw 31 october;

  ‑Heimwee naar de Samen. Bespreking G.J. Zwier, Een vlek op de toendra. Reisnotities over Lapland, Trouw 09 november.

 23. 1990

  Lemmer "Forneamde haven oan 'e Sudersé, 126 pp.;

  ‑In nood op zee. Bespreking A.H.J. Prins, In peril on the sea. Marine votive paintings in the Maltese Islands, Spiegel der zeilvaart, 14/1;

  ‑In negentiende eeuw groeit huiselijkheid in Nederland. Bespreking A.J. Schuurman, Materiele cultuur en levens­stijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Neder­landse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Gro­ningen, Oost-Brabant, Trouw 23 maart;

  ‑De elite trok naar buiten, het plebs bleef in de stad. Bespreking J. de Haan, Gooische Villaparken. Ont­wikke­ling van het buitenwonen in het Gooi tussen 1874 en 1940, Trouw 4 mei.

 24. 1989

  ‑Van de Klokkenberg (1844) tot de onderwijsgelijkstelling in 1917, in: Oet Schoul Klapt. 100 jaar chris­telijk onderwijs Zuidwolde. Bedum, 4-7.

  ‑Stadsplanning in grote eenvormige monstersteden. Bespre­king H. van der Cammen (ed.), Four Metropolises in Western Euro­pe. Development and urban plan­ning of London, Paris, Rand­stad Holland and the Ruhr region, Trouw 23 maart;

  ‑‘Slechts sporen van Nederlandse macht in Recife (Brazilië)’. Bespreking H. van Neder­veen Meerkerk, Recife. The rise of a 17th-century trade city from a culture-historical per­specti­ve, Trouw 22 juni.

 25. 1988

  ‑Sociologie Groningen 1938 ‑ 1988, Trouw 16 november;

  ‑J.E. Ellemers, D.H. Hak (eindred.) A.J. Kee en Th.J. IJzer­man, "Flinke aanpak en ondernemingsgeest" 1938 ‑ 1988: Vijf­tig jaar Sociologisch Instituut in Groningen., 192 pp.;

  ‑D.H. Hak. R.S. Batenburg en R.J.J. Wielers (red.), Socio­logische Verken­ningen van het Noorden. Groningen: RION, 130 pp.;

  ‑R. Batenburg, D. Hak, H. de Vos en R. Wielers, De invloed van religieuze heterogeniteit op de traditionele religieu­ze participatie, in: D.H. Hak et al. (red.), 73 ‑ 104.

  ‑bespreking Ernest Gellner, The concept of kinship and other essays, Mens en Maatschappij 63/1;

  ‑bespreking W. Arens, The original sin: incest and its mea­ning, Mens en Maatschappij 63/1;

  ‑Early‑modern hunting and gathering cultures. Fishing at de Lemmer 1870 ‑ 1920, Focaal, winter 1988, pp. 40 ‑ 47;

  ‑Kerkverlating van jongeren niet aan opvoeders te wijten. Bespreking T.G.I.M. Andree & P.D.D. Steegman (red.), Reli­gieuze socialisatie. Een uitdaging voor onderzoek, Trouw 1 maart;

  ‑Antropologen in het veld: Ik zie wat jij niet ziet. Be­spreking P. Kloos, Door het oog van de antropoloog. Botsen­de visies bij , Trouw 2 maart;

  ‑Leo Africanus Geschiedenis van een zeer begaafde slaaf "Is geweest een persoon, die uyt Africa vandaan was". Bespre­king A. Maalouf, Galeislaaf, geleerde, wereldreiziger in de Renaissance. Het leven van Leo Afri­canus, Trouw 23 april;

  ‑Hoogtepunten van reisvertelkunst. Bespreking V. Sackvil­le - West, Twaalf dagen. Een bergtocht door Perzië, Trouw 28 april;

  ‑Studie over Groningen stad van voor 1914 nu al klassiek. Bespreking P. Kooij, Gronin­gen 1870-1914, Trouw 23 juni;

  ‑Mooie bijdrage tot kennis van begijnen en bedelorden. Be­spreking F.J. Bakker. Bedelor­den en Begijnen in de stad Gro­ningen tot 1954, Trouw 6 october.

 26. 1987

  ‑D. Hak/K. Jansma, Afscheid van vroeger, 1870 ‑'80, pp. 97 ‑ 127, Klaas Jansma en Meindert Schroor (red.), Twee honderd jaar geschiedenis van de Nederlandse land­bouw, Leeuwarden: Uitgeverij Inter‑Combi van Seyen, 1987;

  ‑D. Hak/K. Jansma, De graancrisis en de gevolgen, in: Jansma 1987, 134-143;

  ‑K. Jansma, D. Hak en B.L. Boonstra, Het nieuwe Nederland, in: Jansma 1987, 179-190;

  ‑D. Hak/K. Jansma, Kleinere boeren organiseren zich, in: Jansma 1987, 191-187;

  ‑De coöperatieve beweging, in: Jansma 1987, 198-220;

  ‑De coöperatieve kredietverlening, in: Jansma 1987, 221-231;

  ‑D. Hak/K. Jansma, De sociale strijd van landarbeiders, in: Jansma 1987, 232-243;

  ‑De landbouwgebieden rond 1900, in: Jansma (1987), 224-265;

  ‑De overheid aan zet, in: Jansma 1987, 266-284;

  ‑Relaas uit een lemen hut. Bespreking N. Barley. De onnoze­le antropoloog, Trouw 8 april;

  ‑Noordpoolgebied uitdagend mooi. Bespreking B. Lopez, Droom­beeld Arcti­ca. Verbeel­ding en verlan­gen in het Noord­poolge­bied, Trouw 16 juni;

  ‑Een icoon ten huize van Friese atheïsten. Bespreking G. Dekker, Inleiding tot de studie van de gods­dienstsociologie, Trouw 03 augus­tus;

  ‑Luchtig reisboek, vol ironie en zelfspot. Bespreking S. Nai­paul, Een onvol­tooide reis, Trouw 15 augustus;

  ‑Clifford Geertz: kunstzinnig antropoloog. Bespreking J.W. Bakker, Y.B. Kuiper & J. Miedema (red.), An­tropologie tus­sen wetenschap en kunst. Essays over Clifford Geertz, Trouw 26 augustus;

  ‑"De ark van Noach was een genaaid schip". Bespre­king A.H.J. Prins, A Handbook of Sewn Boats. The Etnography and Archaeo­logy of Archaic Plank-built Craft, Trouw 30 septem­ber;

  ‑Mead: populair, maar niet de beste in haar vak. Bespreking M. Mead,Bramenwinter. Een autobiografie, Trouw 19 december;

  ‑Wa wie Fokke Sierksma (1917 ‑ 1977) ? Libben as ferset. In koarte biogra­fy, Frysk en Fry mediabylage 19 desimber, p. 8;

  ‑Lit him it wang keare nei dy 't him slacht. Sierksma man fan singuliere jeften, Frysk en Fry Mediabylage 19 desimber, 9‑11;

  ‑bespreking Mihály Hoppál ed., Shamanism in Eurasia (2 vols), Göttingen: Edition Herodot, 1984, Circumpolar Journal 87/1;

  ‑bespreking Daniel Merkur, Becoming Halfhidden: shamanism and initiation among the Inuit, 1985, Circumpolar Journal 87/4;

  ‑bespreking J. van Baal en W.E.A. van Beek, Symbols for communication, Mens en Maat­schappij 62/1;

  ‑bespreking I.M. Lewis, Religion in context, 1986, in Mens en Maatschappij 62/2;

  ‑bespreking Peggy Reeves Sanday, Divine hunger. Canniba­lism as a cultural system, Mens en Maat­schappij 62/3;

  ‑bespreking Mihály Hoppál (ed.), Shamanism in Eurasia, part 1, Mens en Maat­schap­pij 62/3.

 27. 1986

  ‑Durk Hak en Ton Kee, Winst op punten voor De Vries. Bespre­king Gerard de Vries, De ontwikkeling van wetenschap. Een inleiding in de wetenschaps­filosofie, Universi­teitsKrant 6 febru­ari;

  ‑bespreking L.J. Taylor, Dutchmen on the Bay, Antropologische Ver­kenningen no 1 jrg 4;

  ‑bespreking Clifford Geertz, Local knowledge. Further essays in interpretive anthropolo­gy, 1983, Mens en Maatschappij no 2 jrg 60.

 28. 1984

  bespreking Eleanor Leacocok and Richard Lee (eds), Politics and history in band societies, Mens en Maat­schappij 59/3;

  bespreking Michel Izard and Pierre Smiths (eds), Be­tween belief and trans­gression. Structuralist essays in religi­on, history, and myth, Mens en Maatschap­pij 59/3;

  bespreking Roy Ellen, Environment, subsistence and sys­tems. The ecology of small scale formations, Mens en Maatschappij 59/4;

  bespreking Ruth Benedict, Race and racism, Antropo­logische Verkenningen 1/3;

  Over het maken van veel boeken, over beste paarden en over vissers, Groniek mei 87, 49 ‑ 53;

  Durk Hak en Ton Kee, Over het moderne arbeidsethos bij Max Weber. Een critiek op F.L. van Holthoon, Groniek 87, 83 ‑ 92; http://groniek.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/1/87_42/Ovehetmodarb_16/00000085.pdf

  Durk Hak, Ypie Kroes and Hans Schneymann (eds), Watching the seaside. Essays on maritime anthropology by dr A.H.J. Prins. Groningen: Vakgroep culturele antropologie RUG, 1984;

  Dr A.H.J. Prins as a maritime anthropologist. A prelimina­ry appraisal and an introducti­on, pp. 1 ‑ 10 in: Hak 1984, 1 - 10;

  De antropologen en het verdwenen koninkrijk. Bespreking Kirsten Hastrup & Jan Ovesen, Basisboek culturele antropo­logie, bewerkt door Yme Kuiper & Nellejet Zorgdra­ger, Trouw 8 februari;

  Eskimo uit Afrika. Bespreking T.M. Kpomas­sie, Een afrikaan op Groenland, Trouw 25 maart;

  Jimmy Carter en de tweede kalief, Trouw 11 maart;

  Filosofie van een sociale wetenschap. Bespre­king P. Kloos, Antropologie als weten­schap, Trouw 21 juli;

  Niet spreken van "bijgeloof" of "heidens". Bespreking Miedema, J., De Kebar 1855 - 1980. Sociale structuur en religie in de Vogelkop van West-Nieuw-Guinea, Trouw 18 november.

 29. 1983

  -Durk Hak, Ypie Kroes en Yme Kuiper (red.), Ga even zit­ten ... Opstellen aangeboden aan drs J.J. Romkes ter gele­gen­heid van zijn afscheid. Groning­en: Vakgroep Culturele antro­po­logie RUG;

  ‑Wee binne lemster jonges, wee leve fon 'e see, pp. 36 - 46 in: Durk Hak et al. (1983);

  ‑bespreking Ben de Pater en Marjanne Sint (red.), Rondgang door de sociale geografie, Antropo­logische Verkenningen 2/1;

  ‑bespreking J. Tennekes, Symbolen en hun boodschap. Een in­leiding in de symbolische antropologie, Antro­pologische Verkenningen 2/12.

 30. 1982

  ‑Marthyn Borghuis en Durk Hak, Verslag van de discussie over Van Baals Men's quest for partnership, Yme Kuiper en Arie de Ruyter (red.), De menselijke conditie. Speur­tocht naar partnerschap, Groningen: Vakgroep Culturele antro­polo­gie/Af­deling Culturele antropologie/Sociologie der niet‑wes­terse volken der N.S.A.V., 1982, 143 ‑ 148;

  Fokke Sierksma. Een kort beschrijving van leven en werk, en een voorlopi­ge waarde­ring. Groningen: Vakgroep Culture­le an­tropologie RUG (ms.).

 31. 1981

  Lemmer. Forneamde haven oan 'e Sudersé. Enkhuizen: Het Peperhuis, 1981;

  -‘tGetij gaat zijnen keer..." : aspekten van de Zuiderzeevisserij op De Lemmer, in:
  Zuid-Friesland 29 januari; 5 februari; 12 februari; 19 februari; 26 februari); 5 maart; 12 maart; 19 maart; 26 maart); 1 april; 8 april; 15 april; 22 april; 29 april; 6 mei; 13 mei; 20 mei; 3 juni; 17 juni.

 32. 1980

  -'t Getij gaat zijnen keer, 't En wacht naar Prins noch Heer, Verslag van een cultu­reel‑antro­pologisch leeronder­zoek. Groningen: Vakgroep Culturele antropologie. (ms.);

  Enige critische kanttekeningen bij het houden van volks­tellingen in niet‑wester­se landen. Groningen: Vakgroep Niet‑westerse demografie RUG, 1980 (ms.).