+
 1. 1994

  Promotie Faculteit Theologie en godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen: dissertatie: Stagnatie in de Nederlandse godsdienstwetenschap 1920-1980. De bijdrage van Gerardus van der Leeuw, Fokke Sierksma en Theo P. van Baaren aan de godsdienstwetenschap. (PhD department Theology & Science of religion Rijksuniversiteit Groningen (the Netherlands)

 2. 1983

  Aanvullend examen Filosofie (Wetenschapsfilosofie en Sociale Filosofie), Rijksuniversiteit Groningen
  (additional exam Philosophy: Philosophy of science & Social Philosophy, Rijksuniversiteit Groningen, the Netherlands)

 3. 1982

  Doctoraal examen Culturele Antropologie, Rijksuniversiteit Groningen
  (M.A. Cultural Antropology, Rijksuniversiteit Groningen, the Netherlands)
  Scriptie/Thesis: Prof. dr Fokke Sierksma. Een korte beschrijving van leven en werken, en een voorlopige waardering; Onderzoek/research: 't Getij gaat zijnen keer, 't En wacht naar Prins noch Heer. (Zuiderzeevisserij op de Lemmer).

 4. 1978

  Kandidaats examen Sociale Geografie, Rijksuniversiteit Groningen
  Scriptie/thesis: De olie industrie in Iran
  B.A. Social Geography, Rijksuniversiteit Groningen, the Netherlands)

 5. 1975

  Colloquium doctum, Sociale Geografie, Rijksuniversiteit Groningen
  Colloquium doctum,